Radiation Isolation Ward

輻射隔離病室

輻射隔離病室
Radiation Isolation WardRadiation Isolation WardRadiation Isolation WardRadiation Isolation WardRadiation Isolation Ward
Radiation Isolation WardRadiation Isolation Ward

兩間位於20樓的輻射隔離病室,專供接受放射性同位素治療的病人入住。房間的輻射隔離設備經輻射管理局測試及格,並獲發牌照,顯示能為本院訪客及員工提供足夠保障。

房間設施:
  • 獨立洗手間附設花灑浴室
  • 緊急救援鐘,附設遙控光暗和電視機開關掣
  • IE Buddy (互動輕觸屏幕) 提供寬頻上網、本院資訊及娛樂節目,包括本港、NOW TV及衛星電視頻道
  • 電話