Our Doctors

搜尋結果

按專科治療中心/專科服務排列
>
執行重設

B

碧納菲醫生

Dr. BAIG, Nafees Begum
  • 眼科名譽顧問醫生
  • 香港大學眼科學系名譽臨床副教授
  • 香港中文大學眼科及視覺科學學系名譽臨床副教授
  • 眼科專科醫生
  • 香港大學內外全科醫學士
  • 香港中文大學理學碩士
  • 英國愛丁堡皇家外科醫學院院員
  • 英國皇家眼科醫學院院士
  • 香港眼科醫學院院士
  • 香港醫學專科學院院士(眼科)