Our Doctors

搜尋結果

按專科治療中心/專科服務排列
>
執行重設
腫瘤科基因中心
客席醫生
鄺靄慧醫生
Dr. KWONG, Ava
乳房外科名譽顧問醫生
外科專科醫生
香港大學臨床醫學學院外科學系臨床教授
英國聖安德魯大學理學士(醫學科學)
英國倫敦大學內外全科醫學士
英國愛丁堡皇家外科醫學院院士
英國皇家外科醫學院院士
香港外科醫學院院士
香港大學哲學博士
香港醫學專科學院院士 (外科)