Our Doctors

搜尋結果

按專科治療中心/專科服務排列
>
執行重設
李樹培耳鼻喉頭頸外科中心
Dr. William I. WEI
韋霖醫生
Dr. William I. WEI
外科部主管
李樹培耳鼻喉頭頸外科中心主任
耳鼻喉科名譽顧問醫生
香港大學外科學系名譽臨床教授
耳鼻喉科專科醫生
香港大學內外全科醫學士
香港大學外科碩士
英國皇家外科醫學院耳鼻喉科文憑
英國皇家外科醫學院院士
英國愛丁堡皇家外科醫學院院士
澳洲皇家外科醫學院院士
香港外科醫學院院士
香港耳鼻喉科醫學院院士
香港醫學專科學院院士(外科)
香港醫學專科學院院士(耳鼻喉科)
何頌偉醫生
Dr. HO Chung Wai, Ambrose
耳鼻喉科名譽顧問醫生
香港大學外科學系名譽臨床助理教授
耳鼻喉科專科醫生
香港大學內外全科醫學士
香港大學外科碩士
英國愛丁堡皇家外科醫學院院員
英國愛丁堡皇家外科醫學院耳鼻喉科院士
香港耳鼻喉科醫學院院士
香港醫學專科學院院士 (耳鼻喉科)