Our Doctors

搜尋結果

按專科治療中心/專科服務排列
>
執行重設
心胸肺外科中心
客席醫生
鄭力翔醫生
Dr. CHENG Lik Cheung
心胸肺外科名譽顧問醫生
心胸肺外科專科醫生
香港大學內外全科醫學士
英國愛丁堡皇家外科醫學院院士
香港外科醫學院院士
香港醫學專科學院院士(外科)
地區
跑馬地
趙瑞華醫生
Dr. CHIU Shui Wah, Clement
心胸肺外科名譽顧問醫生
心胸肺外科專科醫生
香港大學內外全科醫學士
英國愛丁堡皇家外科醫學院院士
香港外科醫學院院士
香港醫學專科學院院士(外科)
地區
跑馬地